Имот №:  

Нашите парньори
<  Обратно

Общи условия


Общи условия за краткосрочен наем:


Препоръчваме ви да прочетете и да обърнете особено внимание на общите условия за наем, както и на тези за начините на резервиране и осъществяване на плащанията. При неспазване на посочените условия и срокове може да загубите правото да използвате наетия от вас имот, без да бъдете освободен от финансовите си задължения към Bgrentals. С плащането на резервацинната такса наемателят потвърждава, че е запознат с общите условия валидни да дадения имот и е съгласен с тях. Долупосочените условия са валидни за резервации, осъществени от и чрез Bgrentals и обвързват наемателите и собствениците на имота.
Препоръчваме ви да прочетете и да обърнете особено внимание на общите условия за наем, както и на тези за начините на резервиране и осъществяване на плащанията. При неспазване на посочените условия и срокове може да загубите правото да използвате наетия от вас имот, без да бъдете освободен от финансовите си задължения към Bgrentals. С плащането на резервацинната такса наемателят потвърждава, че е запознат с общите условия валидни да дадения имот и е съгласен с тях. Долупосочените условия са валидни за резервации, осъществени от и чрез Bgrentals и обвързват наемателите и собствениците на имота.
 
 

1. Брой гости:

Броят на наемателите не може да превишава определения капацитет на дадения имот посочен в сайта на Bgrentals или в брошурата. Броят на гостите трябва да съответства на броя легла, с които имотът разполага. При възможност за настаняване на допълнителни клиенти на разтегателен диван/канапе/легло или друго, това е упоменато в описанието на имота или се предоставя информация по e-mail при запитване от страна на клиента.
 
 

2. Време на пристигане и тръгване от имота:

При условие, че нищо друго не е упоменато в сайта, брошурата, ценовия лист или договора за наем, времето за настаняване в деня на пристигане е 15:00 ч. местно време и времето за освобождаване в деня на тръгване е 11:00 ч. местно време. При по-късно настаняване или ранно заминаване не се въстановяват суми от наемната цена, както и не носим отговорност, ако клиентът е подал грешна информация относно данните на пристигане и тръгване.
 
 

3. Почистване, хавлии и спално бельо:

Почистването на имота, смяната на спалното бельо и хавлиите в банята се извършва веднъж седмично. Ако наемателите изискват допълнително почистване на имота, то може да се организира срещу допълнително заплащане в зависимост от вида и размера на имота. Хавлии за баня и чисто спално бельо се предоставят във всеки имот, публикуван на сайта на Bgrentals. Моля имайте предвид, че плажни хавлии не се включват в наемната цена и не са налични в никой от рекламираните обекти. Ако хавлиите за баня и спалното бельо не бъдат върнати в края на престоя в приемливо състояние, стойността на похабените такива ще бъде покрита от депозита за щети.
 
 

4. Трансфери:

Трансфери се организират от и до Летище Варна и Бургас (за морските обекти) или от и до Летище София (за зимните обекти). Дали трансферът е включен в наемната цена на имота или се заплаща допълнително, е необходимо да се провери с Bgrentals от страна на клиента при отправяне на запитване за конкретния имот. Трансферите се организират от Bgrentals, но се осъществяват от трета страна в зависимост от броя на хората. Отговорност на наемателите е да подадат коректна информация, за да се организира подходящ транспорт.
 
 

5. Точност на информацията в сайта и брошурата:

Bgrentals работи като агент по отдаването на частни имоти под наем и поради тази причина носи отговорност за посредничеството между наемателите и собствениците на имотите. Цялата информация на уебсайта (www.bgrentals.com), брошурата или ценовата листа е базирана на лична проверка на имота и района от страна на наш представител и/или информацията е предоставена от собствениците на обекта или техни представители. Bgrentals прави всичко възможно да бъде коректен и обективен по отношение на представените детайли, но поради факта, че рекламираните имоти са частна собственост, агенцията не може да носи отговорност при настъпили промени в предлаганите имоти или районите, където са разположени, за които не е била информирана предварително. Информацията на всеки друг сайт, където Bgrentals рекламира не може да се счита за валидна или коректна.
 
 

6. Наемни цени:

Цените са фиксирани в момента на резервацията и не могат да бъдат завишавани от собственика на обекта или от агенциата при вече приет резервационен депозит. В случай, че нищо друго не е упоменато, наемната цена е за целия обект и е отбелязана в лева, евро или британски лири. Плащането се приема във обявената валута, като преизчисляване в друга валута изрично се договаря допълнително.
 
 

7. Потвърждаване на резервация:

Bgrentals ще ви потвърди направената резервация чрез изпращане на e-mail съдържащ следните детайли: името на резервирания имот, точните дати на пристигане и заминаване, общата наемна цена, условията за плащането на резервационния депозит, размерът на баласовата сума по резервацията, датата и начините за плащане. С това Bgrentals ви потвърждава временната резервация, която е валидна до 5 работни дни. В рамките на тези 5 дни клиентът е длъжен да заплати резервационния депозит. През периода на активност на временната резервация Bgrentals се ангажира да не предлага имота и седмиците/месеците на престоя ви на други клиенти. Агенцията не носи отговорност за спам филтри или други програми, поради които вие не сте получили нашия e-mail. След получаването на резервационната сума, вашата резервация се счита за потвърдена и в рамките на 24 часа след това, на клиентът се изпраща резревационната квитанция, съдържаща информация за престоя ви, заплатената цена и контактите на отговорника на имота. От изключителна важност е да проверите детайлите вписани в квитанцията, тъй като това е базата за настаняването. След изтичане на срока на временната резервация и ако в рамките на 5-те дни не е получено плащане по резервацията, Bgrentals си запазва правото да предлага искания от вас имот на други потенциални клиенти, без предварително да ви уведомява за това.
 
 

8. Плащане на балансовата сума:

Плащането на остатъка по настаняването е необходимо да се направи не по-късно от 6 седмици преди датата на пристигане или с изричното потвърждение от Bgrentals в брой при настаняване. Ако балансовата сума не е платена в срок, Bgrentals си запазва правото да анулира резервацията ви и да удържи таксите, описаните в точка 10. Bgrentals не изпраща известие за дата, на която предстои балансово плащане. Ангажимент на клиента е да следи срока за плащане на остатъка.
 
 

9. Плащане на депозит срещу щети:

За краткосрочни наеми:

В зависимост от типа имот, клиентът е длъжен да заплати допълнително с резервационния депозит или в деня на пристигане депозит срещу щети в размер от 50,00 до 200,00 Евро. Депозитът може да е в двоен рамер, когато ваканционния имот се наема от младежки групи (клиенти под 25 години средна възраст), групи от един пол или при наемане за поводи като Коледа и Нова Година. Депозитът срещу щети се въстановява в пълен размер след или в деня на напускане, при условие, че не са нанесени никакви щети на имота и имуществото по време на престоя. Като щета се приема и състоянието, в което се оставя имота. Задължение на клиентите е да приведат имотът в състояние, близко до това, в което са го намерили. Всички разходи, свързани с допълнително почистване, похабени хавлии и спално бельо и др. ще бъдат удържани от депозитът за щети.

За дългосрочни наеми:

Обикновено при дългосрочни наеми, всички разходи като електроенергия, вода, сателитна телевизия, такси СОД не са включни в наемната цена и се заплащат от наемателите доплънително. Депозитът за щети при дългосрочно наемане, освен за горепосочените отговорности при краткосрочен наем, се задържа и като гаранция за плащане на непокрити сметки при изтичане на срока за наем. Депозитът се възстановява на наемателите, при условие, че имотът е върнат на собственика след изтичане на договора в приемливо състояние, без нанесени щети, с напълно платени сметки за периода на наема и са покрити всички задължения на наемателите към собственика и агенцията.
 
 

10. Анулации, замени и корекции – направени от наемателите:

Ако клиентът желае да направи някакви промени по вече потвърдена резервация, Bgrentals ще направи всичко възможно да удовлетвори желаните изменения, при условие че са заявени в писмена форма по e-mail или с писмо до офиса от лицето за контакти на групата. Следните промени могат да бъдат направени без налагане на санкции за изменение: промяна в броя на клиентите, промяна в имената на клиентите, време за пристигане и време за заминаване от имота, удължаване на престоя, когато е възможно.

При желание от страна на клиента да съкрати, вече потвърден престой или да смени резервиран имот, Bgrentals си запазва правото да счита това като анулация на резервацията и да наложи съответните санкции. Промени не могат да се правят в периода от 6 седмици преди пристигане, като всяка промяна ще се счита за анулация на първоначалната резервация и ще е обект на санкциониране.

Лицето за контакти на групата може да анулира резервация по всяко време само в писмена форма. Анулацията влиза в сила от момента, в който се получи e-mail или писмо в офиса на Bgrentals. Ако се наложи да анулирате резервацията си, се прилага следната скала на таксуване върху платената наемна сума.

- Повече от 42 дни преди датата на пристигане - 100 % само от платения резервационен депозит. Ако е платен депозит срещу щети към датата на анулация, той се възстановява в пълен размер на клиента.
- 41 - 15 дни преди пристигане 70% от цялата наемна сума.
- От 14 дни – до датата на пристигане или по-късно - 100% от цялата наемна сума.
 
 

11. Анулации, замени и корекции – направени от агенцията или от собствениците:

Поради факта, че наемните детайли се планират месеци преди започването на сезона, в случаи на разваляне на договорните отношения между агенцията и собствениците, допуснати грешки в резервациите, продажба на имот, Bgrentals си запазва правото да прави промени по резервациите или в много редки случаи да анулира направена от клиента резервация. Ако се наложи анулация, наемателят има свободата за избере следното:

- да приеме друг предложен от агенцията имот на подобно качествено ниво и на подобна наемна цена, без допълнително заплащане.
- да избере самостоятелно алтернативен имот.
- да анулира резервацията си и да получи в пълен резмер заплатената наемна цена.
 
 

12. Задължения на наемателите:

С получаването на ключа за имота, наемателят се задължава от името на собственика да се грижи за състоянето на имота и прилежащото му имущество, да спазва общоприетите правила и норми (моля вижте по-долу секцията). Ние оценяваме високо вашето разбиране и приемане на правилата и регулациите, наложени в имота и съответната зона на имота (курорт). По преценка на представител на имота, бил той собственик, отговорник на имота, представител на агенцията или друг агент, ако с поведението си наемателите нарушават спокойствето на съседите или други хора, не се отнасят с респект и уважение към имуществото и нанасят щети на имота, Bgrentals има право да прекрати наемните взаимоотношения с клиентите по всяко време. Агенцията не поема ангажименти за намиране на алтернативен имот или друг вид настаняване, да покрива каквито и да е разходи в следствие на преместване, както и да възстановява суми от вече заплатен наем.
 
 

13. Задължения на агенцията и на собствениците:

В случаите, в които даден имот на сайта е отвелязан като “частна оферта”, услугите почистване, подръжка на басейн и градина, дребни ремонти по имота и др, се предоставят и осъществяват от трети лица, ангажирани от собсвениците и Bgrentals няма директен контрол над подизпълнителите. Отговорност на наемателите е да се свържат веднага с Bgrentals при констатиране на нередност по имота. Наемателят е длъжен да даде на Bgrentals, собственика или представителя на собственика, разумно време, за да бъде отстранена забелязаната повреда/дефект. Bgrentals не носи отговорност, ако наемателите напуснат имота без предупреждение към агенцията, собственика или представителя за откритата повреда/дефект или без да дадат разумно време за отсраняване на проблема или без да дадат възможност на агенцията да премести клиентите в друг имот.

Bgrentals не е отговорен за промени, които не касаят имота директно – като например разрешение за риболов, възможности за плуване на плажовете, затворени пътища, магазини, преместени автобусни спирки, затворени ресторанти, обществени удобства и др.

Bgrentals не носи отговорност за промени в климата, които биха повлияли на престоя на клиентите.

Bgrentals и собствениците не могат да бъдат отговорни за локални проблеми с водоподаването или прекъсване на електричеството в зоната на имота, които аварии са извън правомощията и контрола на агенцията и собствениците. Никаква отговрност за станали аварии в инсталациите на имота или повреда в оборудването, запушване на канал или наличие на насекоми не може да се търси от агенцията или от собствениците. Bgrentals ще положи всички усилия да организира своевременното отстраняване на повредата и ще окаже пълно съдействие за отсраняване на проблема.

Нито Bgrentals, нито собствениците на имотите могат да са отговорни за дирекни или индиректни наранявания или инциденти, които могат да се породят в следствие на изплозването на имота или прилежащия басейн от страна на клиентите по време на пребиваването им, включително щети и загуби в следствие на пожар, обир или криминални прояви.
 
 

14. Българска законодателна система:

В случай на претенции, делата се разглеждат във Варна, България.
 

Обща информация за имотите и районите:


Уважаеми клиенти, следната допълнителна информация за имотите и местата им на разположение ви дава повече детайли. Препоръчваме ви добре да се запознаете преди да резервирате. Копие от тази информация можете да намерите в наетия от вас имот.
 
 

1. Климатици:

Там където имотът има климатик, това обикновено са монтирани на стената тела в спалните и всекидневната. Моля, използвайте ги само при необходимост и единствено в случаите, когато всички прозорци и врати са затворени, за да могат климатиците да работят най-ефективно. Когато сте извън имота, уверете се, че всички тела са изключени, преди да напуснете
 
 

2. Време за пристигане:

Обикновено, настаняване преди 15:00 часа в деня на пристигане не се допуска. В случаите, когато пристигането е преди 15:00 часа, може да се осигури само оставяне на багажа и наемателите ще бъдат помолени да закусят или обядват за своя сметка в близък ресторант докато имотът бъде напълно подготвен.
 
 

3. Легла, бебешки кошари и спално бельо:

- Обикновено леглата са със стандартни размери, освен в случаите, когато разминаване не е изрично упоменато. Матраците често са по-тънки от приетите във Великобритания стандарти, но отговарят на тези в България.
- Бебешки кошари не се предоставят във всички имоти. Моля, предварително уточнете с Bgrentals дали има възможност за доставка на детско легло в избрания от вас имот. Когато такова не може да бъде предоставено, имайте предвид да носите ваше с необходимите детско бельо и завивки. Континенталните кошари е възможно да не отговарят на приетите във Великобритания стандарти за сигурност.
- Спално бельо и хавлии за баня са налични във всеки от предложените имоти. Обикновено леглата се зареждат преди настаняване. Спално бельо и хавлии за баня се сменят веднъж седмично.
- Хавлии за плаж не се предлагат в никой от обектите. Моля имайте предвид да носите свои.
 
 

4. Коли:

Препоръчително е да имате кола под наем по време на престоя си, тъй като достъпът до основните атракции и удобства в районите (като плаж, ски писти, публични удобства, места за развлечение и др.) е на поне 3 – 5 км. Ако обмисляте да пристигнете със собствения си автомобил в избрания от вас имот, моля предварително проверете с Bgrentals възможностите за паркиране във и около имота. Добре е да се направи резрвация за кола под наем предварително, тък като във високия сезон, изборът от свободни коли е много ограничен.
 
 

5. Почистване:

Имотите се почистват веднъж седмично. При междинното почистване се акцентира върху спалните, подовете, смяната на спалното бельо и хавлиите за баня. Кухнята и кухненското оборудване не се почиства по време на престоя, а пране на лични дрехи никога не се извършва. Където е отбелязано на сайта, почистване “веднъж седмично”, това означава, че се прави междинно почистване – на 7-мия ден от престоя при двуседмична резервация; на 7-мия и14-тия ден при триседмична резервация. Междинно чистене никога не се прави при резервация от една седмица, тък като имотът е бил вече подготвен за настаняването. При напускане на имотът се очаква той да бъде намерен в състояние близко до това, в което е бил нает – моля имайте предвид да:

- да измиете всички използвани съдове и да ги поставите обратно по местата; да почистете филтъра на съдомиялната, ако има на разположение такава.
- да върнете по места евентуално разместени мебели и гардинско обзавеждане
- не забравяйте да почистете използваното от вас барбекю
- да изхвърлите последния боклук, събран в имота в контейнерите за публично събиране


Ако имотът не е приведен в прилично състояние и възникнат допълнителни разходи по почистването му след престоя ви, могат да се удържат суми от депозита срещу щети.
 
 

6. Насекоми, животни:

Тъй като много голяма част от имотите са разположени в селски райони, в гористи местности или са заобградени от полета и тревни площи е възможно да бъдете навестени от животни/насекоми от близките зони. Мравките се привличат от храна, оставена наоколо, за това във ваш интерес е да пазите имота възможно най-чист.
 
 

7. Време за напускане на имота:

Всички имоти се напускат до 11:00 часа в деня на заминаване. Това се налага от технологичното време, необходимо за подготовката му за следващите клиенти. Когато е възможно, може да се осигури и по-късно напускане, но единствено след координация и потвърждение от управителя/отговорника на имота.
 
 

8. Електричество и вода:

Това са скъпи ресурси, затова бъдете разумни в консумацията им. С немного усилия бихте могли да спестявате вода – да спирате кранчето на мивката докато си миете зъбите или да използвате съдомиялнята и пералнята при пълен капацитет. Понякога е възможно електричеството да е непостоянно, а налягането на водата да спада значително през силните летни месеци или дори да спира за определен период от време. Възможно е да не могат да се използват няколко електрически уреда едновремено.

В случай, че имате нарушено водоподаване или прекъсване на ел захранването повече от 2 часа, моля свържете се с отговорника на имота за допълнителна информация.
 
 

9. Градини:

Обикновено градините представляват грубо окосена трева и в много редки случаи градини от типа “английска ливада”. Барбекюто понякога е по-малко от типа, който използвате у дома и в много чести случаи е повече като подвижен грил за външна употреба. Градинска маса и столове са налични в повечето от имотите. Броят на шезлонгите е възможно да не отговаря на капацитета на имота и да нямат прилежащи матраци. При наличие на матраци, моля имайте предвид при ползване да ги застилате с хавлии за плаж, тъй като се захабяват от маслата/ лосионите за слънце. Подръжката на градината е организирана веднъж или два пъти през седмицата, затова моля приемете с разбиране посещението на градинарите в имота.
 
 

10. Газ:

Нито един от имотите, рекламирани към този момент нямат осигурено подаване на газ.
 
 

11. Рискове:

Където е възможно, всички потенциални рискове на имотите са отбелязани в описанието на му. Разбираемо е, че когато е направена такава забележка, отговорност на наемателите е да подходят с необходимото внимание към тези рискове. Също така е разбираемо, че очевидни рискове като наличието на басейн, кладенец, достъп до натоварен път и други, изискват същото отговорно отношение и внимание без значение дали е споменато в описанието на имота или не.
 
 

12. Отопление:

В случай, че не е отбелязано друго в описанието, предлаганите имоти нямат централно отопление. Тези, които се предлагат в нисък летен сезон или във висок зимен сезон обикновено имат осигурено електрическо отопление – радиатори или комбинирани студено/топло климатици.
 
 

13. Оказване на помощ:

При възникване на проблем в имота, трябва да се свържете с отговорника/мениджъра на вашия имот при първа възможност. Моля, проверете информацията за контакти още при пристигането си.
 
 

14. Детски столчета за хранене:

Където е възможно, детско столче за хранене се предоставя в имота без допълнително заплащане. Моля, проверете с агенцията за такава възможност предварително. Наемателите приемат на собствена отговорност наличното столче, тъй като е възможно то да не покрива стандартите за сигурност на тяхната държава.
 
 

15. Имотите:

Рекламираните имоти са частни и техния архитектурен дизайн и вътрешно обзавеждане/оборудване отразяват местния стил и личния вкус на собствениците. Декорът и мебелите със сигурност се различават от тези във вашата домашна обстановка. Комфортно място за сядане не би могло да се осигури, съобразно пълния капацитет на имота. Телевизията, освен ако не е споменато друго, приема местни канали и сателитните системи предлагат различен брой канали спрямо тези, на които сте свикнали у дома. Част от имоти се почистват от отговорниците, съседи или дори от собствениците. Въпреки услията им да постигнат високо качество, важно е да приемете факта, че това не са професионални камериери/ки и е възможно понякога да намерите забравена паяжина или пропуснат да бъде почистен ъгъл от къщата.
 
 

16. Застраховки:

Препоръчително е да си направите персонални застраховки и да се уверите, че всички членове на групата са застраховани за евентуални щети или персонална отговорност. Проверете, дали имате и застраховка на колата, ако пътувате с личния си автомобил.
 
 

17. Отговорници на имотите:

Повечето собственици, мениджъри или отговорници ще ви чакат да пристигнете в имота или на летището и ще ви посетят по време на престоя ви.
 
 

18. Брой на хората в групата:

От съществено значение е да предоставите предварителна информация за точния брой на хората в групата, разделени на: възрастни, деца (от 2 до 12 години) и бебета (до 2 години). Ако пропуснете, е възможно имотът да не бъде подходящо подготвен за пристигането ви. Запазваме си правото да откажем настаняване, ако броят на хората в групата надвишава посочения максимален капацитет на имота. Паркиране на каравани в двора на имота за увеличаване капацитетът на имота е строго забранено.
 
 

19. Домашни любимци:

По правило домашни любимци не се допускат в рекламираните обекти. Изключения се правят само при изрично съгласие от страна на собствениците да приемат домашен любимец в имота си. В случаите, когато такова разрешение се получи, наемателите се таксуват с двоен размер депозит срещу щети. От него се покриват в края на престоя нанесени щети на имуществото в къщата и на градината.
 
 

20. Уединение:

Много от имотите се разполгат в населени места или вилни зони и граничат със съседи. Поради това не е възможно да се гарантира абсолютно уединение през цялото време в наетия имот. Наложително е да се вземат под внимание и да се спазват общо приетите норми и правила за тишина и да не се притесняват съседите с провеждането на шумни мероприятия.
 
 

21. Отпадъци:

От наемателите се изисква да изхвърлят събрания в имота отпадък всеки втори ден в определените за това публични контейнери. Проверете с отговорника на имота местоположението на най-близките такива още при пристигането си. Това се налага не само от хигиенни съображения, но и с цел намаляне риска от неприятни миризми и събиране на насекоми около имота. Моля, не забравяйте в деня на заминаване да изхвърлите и последно насъбралия се отпадък.
 
 

22. Сигурност:

Положени са всички услия, за да се подсигури безопасност в имота, но от наемателите се изисква да поемат и своята отговорност за обезпечаване на сигурността на всички в групата. При пристигане е добре да се запознаете добре с имота и с прилежащия двор. Обърнете внимание на децата за потенциалните опасности, като например стъпала, възвишения, балкони и особено басейна. Басейнът трябва да има обозначения за дълбочината на водата, поставени в близост. Моля, уверете се, че всички от групата са наясно с тях. Частните басейни никога не са достатъчно големи и дълбоки за гмуркане. Ако липсват обозначения за дълбочината, моля обърнете се към отговорника на имота за допълнителна информация и/или внимателно влезте първия път, за да се уверите сами в дълбочината. Вътре в имота обърнете внимание на децата за потенциални опасности от сорта на балкони, парапети, стълби, скрити стъпала и др. Никога не позволявайте на децата да се катерят по перилата на терасите и винаги дръжте затворени прозорците и вратите към терасите, когато не ги ползвате. При пристигане, помолете отговорника на имота да ви даде инструкции как да боравите с кухненските уреди, СОД системата, както и друго налично оборудване на имота като джакузи, сейф, сателитна телевизия и т. н. Моля, бъдете толкова бдителни, колкото сте у дома – винаги заключвайте прозорците/вратите и включвайте СОД системата когато напускате имота. Винаги дръжте входната врата заключена, дори и когато сте в имота и/или около басейна.
 
 

23. Депозит срещу щети, опис на имуществото и щети:

Депозитът може да варира от 50,00 до 200,00 Евро, в зависимост от типа имот, който се наема. Той трябва да се заплати с резервационния депозит или да се депозира в деня на получаване на ключа. Начините на плащане на депозита се уточняват за всеки имот поотделно и информация за това се получава от агенцията в момента на резервиране на имота. Депозитът се възстаноява в пълен размер само след обстойна проверка на имота от страна на отговорника на имота и в случай, че не са нанесени никакви щети по време на престоя. Отговорникът проверява състоянието на имота в присъствието на представител на групата точно преди напускане, за да не бъдат допуснати евентуални възражения, затова моля уточнете подходящо време за оглед и за двете страни. Оценяваме виско търпението ви, докато чакате имотът да бъде проверен. В случаите, когато депозитът се заплаща ведно с резервационната такса, моля уверете се, че при завръщането си, сте се свързали с агенцията, за да уточните подробностите по възстановяването. По време на престоя, моля уведомявайте отговорника на имота за констатирани щети при пристигане или за такива, причинени от вас.
 
 

24. Басейни:

Важно е да се осведомите лично, като и всеки член от групата за басейна преди да го използвате. Гмуркането е строго забранено във всички басейни, тъй като те рядко са достаъчно големи и дълбоки за това. Стандартните размери на басейните са: 8 м / 4 м / 1,60м или 10 м / 5 м / 1,60 м, но могат да варират за различните обекти. Басейните се поддържат от специализирана фирма (или от представители на собствениците) един път седмично. Моля, проверете с отговорника на имота още при пристигането си в кои дни от седмицата са посещенията от фирмата за подръжка. През останалите дни е препоръчително клиентите да използват кепът за обиране на листа или замърсявания от повърността на басейна. Моля, имайте предвид, че поне 3 часа след химизация на басейна, ползването му е строго забранено. Ползването на басейна е само след вземане на душ, за да се предотврати алергична реакция между кремовете за слънце и химикалите за подръжка на водата. Препоръчително е вземането на душ и след ползване на басейна. Въпреки, че е осигурена професионална подръжка на басейните, определени климатични условия (като например дъжд, буря и т.н) могат да нарушат баланса и водата в басейна да позеленее или да помътнее. В случай, че това стане, моля уведомете отговорника на имота, за да могат да се вземат съответните мерки. Обикновенно избистрянето на водата може да отнеме около 2 – 3 дни. Тази реакция на водата е извън контрола на който и да е, затова при такива случаи не могат да се изплащат компенсации. Моля, имайте предвид, че поради климатичните особенности на страната, басейните могат да се ползват от началото на Май до късния Септември. Възможно е басейните да не са пълни в ниския летен период и извън сезонните месеци.

Отопляеми басейни – там, където е осигурено затопляне на басейните, е добре да сте информирани, че това повишава температурата на водата с около 3 – 5 градуса в сравнение с тази на неотопляемите басейни, и като цяло рядко се превишава обща температура на водата над 22 градуса. При отопляемите басейни е необходимо да се покриват, когато не се ползват, за да може да се поддържа температурата. В повечето случаи, басейните се отопляват със соларни системи и при няколко поредни облачни дни, е нормално температурата на водата да спадне.
 
 

25. Телевизии:

Където в описанието на имота е споменато Сателитна или Кабелна телевизия, това в повечето случаи не означава, че се предлагат всички канали, на които сте свикнали у дома. Моля, не очаквайте пълен набор от дигитални програми. Там, където са предоставени видео или DVD плейър, моля имайте предвид да вземете със себе си предпочитаните от вас касети или дискове.
 
 

26. Пътища и достъп до имотите:

Част от имоти са достъпни чрез доста неравни и лоши или през тесни пътища. Достъпът до някои може да бъде по стръмен път. Ако пътувате със собствения си автомобил и особено, ако не се чувствате сигурни да шофирате по неасвалтирани пътища, моля свържете се с нас предварително, за да ви информираме за достъпа до конкретния обект, избран за престоя ви. Когато на сайта е посочено достъп до ресторанти, барове, магазини, плаж и т. н пеш, това невинаги означава по павиран път и с улично осветление.
 
 

27. Наематели с проблеми в предвижването:

Поради спецификата в терена и отдалечеността на обектите от публичните удобства, повечето райони не са подходящи за хора с проблеми в предвижването.
 
 

28. Перални и съдомиялни:

При използването на тези уреди, моля придържайте се към указанията за ползване. Причинени повреди, в следствие на неправилна употреба, ще се таксуват от депозитът срещу щети. Подсигуряването на подходящи препарати и субстанции, необходими за използването на тези домакински уреди са за сметка на наемателите, тъй като такива не се предоставят при пристигането в имота.
 
 

29. Водоподаване:

Водата е ограничен ресурс в страните с горещ климат и е възможно през лятото водоизточниците да пресъхват. Възможно е местните власти да наложат режим на водата по няколко часа на ден. Това очевидно е извън нашия контрол и молбата ни е да бъдете умерени при използването на вода, като например вземате душ, а не вана. Това ограничение важи и за доливането на басейните.
 
 

30. Тоалетни:

Много от имотите имат самостоятелни септични ями, вместо централна канализация и в повечето случаи локалната мрежа на обекта е изградена с по-тесни ВиК тръби. Това означава, че дори и тоалетна хартия не е разрешено да се изхвърля в тоалетните. Запушване на канализацията е изключително неприятна и много скъпа за отсраняване авария. В такива случаи е необходимо да се извика специализирана фирма. Разходите по отсраняване на проблема ще бъдат за сметка на наемателите, тъй като възникването на авария от този тип не би могла да се счита като случайна или причинена по невнимание.
 
 

Правила в имота накратко:

- Градинарите и хората от поддръжката на басейна посещават имота веднъж или два пъти в седмицата.

- Имотът се почиства, смяната на спалното бельо и хавлиите за баня се извършва на 7-мия ден от престоя. Ако нещо допълнително не е уговорено, почистването започва между 10:30 – 11:30 .

- От хигиенни съображения, е препоръчително отпадъкът от имота да се изхвърля всеки втори ден в определените за това публични контейнери. Моля, проверете с отговорника на имота още с пристигането си къде е разположен най-близкия до вашия имот.

- Моля, не оставяйте включени климатици докато сте извън имота.

- Ако е необходимо, отговорникът на имота ще организира адресната ви регистрация в деня след вашето пристигане. Моля, съдействайте за по-бързата отганизация със събиране на паспортите си предварително.

- Не изнасяйте имущество, което принадлежи на имота извън обекта, тъй като носите отговорност за всяка една щета или повреда, нанесена на движимото или недвижимото имущество по време на престоя си. Наемателите са отговорни и за действията на трети лица, включващи техни приятели, познати или посетители, които канят в имота.Помнете, че местене на обзавеждането от стая в стая може да доведе до повреди и щети и като цяло не е препоръчително да се прави.

- Повреди в обзавеждането или оборудването е необходимо да бъдат свеждани до знанието на отговорника на имота при първа възможност. Ще имате съдействието на представителя за най-бързото възможно отстраняване на възникналия проблем.

- Предлагаме 24 – часова помощ на наемателите, но при възможност използвайте телефонната линия в часовете 22:00 – 07:00 само в случай на крайна необходимост и спешност.

- Моля, подържайте имота в приемлива чистота по време на престоя си и се уверете в края на престоя си, че оставяте наетия имот в състояние, близко до това, в което сте го намерили при пристигането си. Всички допълнителни разходи, възникнали при почистването и подготовката на имота, ще бъдат удържани от депозита за щети.

- Пушенето се толерира само във външните зони на имота – балкони, градина, около басейна и т. н.

- Не забравяйте, че ползването на басейна е само след вземане на душ. Препоръчително е да вземете душ и след ползването му. Удържане на част или в пълен размер на депозитът за щети, може да се наложи при намиране на счупена чаша/бутилка/стъкла в или около басейна.

- Неспазването на общоприетата политика за тишина и провеждането на шумни мероприятия през часовете 14:00 – 16:00 и между 23:00 и 07:00 може да не се толерира от съседите ви. По време на тези часове, всеки обезпокоен от вас, има право да се обърне към местните власти за съдействие. При тези случай, съдействие от страна на отговорник на имота не се оказва.

- Моля, имайте предвид, че имотът е на ваше разположение до 11:00 в деня на заминаване. В случаи на късно заминаване, координирайте с отговорника на имота възможността за по-късно напускане.